HANNING VILNIUS
Vilnius, Lithuania

WELCOME TO HANNING VILNIUS

UAB HANNING VILNIUS yra kompanijos HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG dukterinė įmonė. Gamykla Lietuvoje buvo įkurta 2004 metais. Šiuo metu apie 200 darbuotojų gamina čia elektros variklius ir variklių komponentus, tokius kaip rotoriai ir statoriai, nestandartinės paskirties elektros pavaroms ir pavarų sistemoms. Yra naudojama rankinio ir automatinio valdymo gamybinė įranga bei šiuolaikinė kokybės kontrolės ir matavimo technika. Įmonė yra sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.

Platesnė informacija apie produkciją pateikta puslapyje www.hanning-hew.com

UAB HANNING VILNIUS is a subsidiary of HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG. The factory was founded in 2004 in Lithuania. The company manufactures motors and components like rotors and stators for customized drives and drive systems. For that purpose, they use both manual and automated systems and state-of-the-art measuring and testing equipment. The company is certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.

More product information can be found at www.hanning-hew.com

UAB HANNING VILNIUS является дочерней компанией HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG. Предприятие в Литве было основано в 2004 году. На сегодняшний день примерно 200 сотрудников производят здесь электродвигатели и их комплектующие, такие как роторы и статоры, для специфических приводов и приводных систем. При этом используются возможности ручного и автоматизированного производства, а также современное измерительное и испытательное оборудование. Предприятие сертифицировано в соответствии с ISO 9001 и ISO 14001.

Более подробную информацию Вы можете найти по адресу www.hanning-hew.com